Főoldal / Buddhizmus / Szómagyarázat / Szómagyarázat

Szómagyarázat

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S/SZ T U V W X Y Z

 


"A"

Abhidharma: A buddhista írások ezen része filozófiai, kozmológiai és pszichológiai leírásokat tartalmaz.

Ananda: A történelmi Buddha legközelebbi barátja és segítője.

 

Arhát (szkr): 'Aki legyőzte az ellenséget', azaz 'az érzelmeket és a nemtudást, ami fogva tart a szamszárában'. Az arhátság a Kis Út célja, mivel az Arhát túljutott a szenvedésen.

Aksobia (tib. Mityöpa): A vadzsra buddhacsaládot képviselő kék Buddha, a tükörszerû bölcsesség megtestesítője.

Amitábha (tib. Öpame): A Határtalan Fény Buddhája.

Amitájusz (tib. Cepame): A Határtalan Élet Buddhája.

 


"B"

Bardo (tib): "köztesállapot". Általában a halál és a következő újraszületés közötti időszakot értjük alatta.

Beavatás (vagy meghatalmazás, tibetiül Vang): egy szertartás, melynek keretében a gyakorlót bevezetik egy buddhaaspektus erőmezejébe. Adható áldásként, vagy magának a gyakorlatnak az elkezdésekor. Ekkor szükséges a lung, a szöveges átadás, és a tri, az instrukciók a gyakorlat alkalmazásához. E módszerek hatékonyságát tudatosságunk kifejlesztésében nem lehet túlbecsülni.

Bodhiszattva (tib. Dzsangcsub Szempa): A Nagy Út gyakorlója, aki letette azt a nagy fogadalmat, hogy megment minden lényt a szenvedéstől és a megvilágosodáshoz segíti őket.

Bodhiszattva-ígéret: ígéret arra, hogy ezentúl minden lény megvilágosodása érdekében fogunk dolgozni. Az ígéretet egy Bodhiszattva jelenlétében tesszük, és naponta érdemes megerősítenünk a motivációt.

 


"C"

Cele Nacok Rangdröl: a nagy fordító, Vajrocsana testemanációja, aki a 17. században élt és rendkívül tanult volt. Egyaránt mestere volt a Dzogcsennek és Mahamudrának.

Csagcsen (tib) -> Mahamudra (szkr)

Csakraszamvara (szkr), Korlo Demcsok (tib): A Legmagasabb Öröm buddhaaspektusa. Ragyogó, személyen túli örömöt képvisel, mely a tér valós természete. Kék és haragos. Állhat egyedül vagy Gyémánt Emsével egyesülésben. A ragaszkodást alakítja át.

 


"D"

Daka (szkr): a férfi energia kifejeződése.

Dakini (szkr): a női energia kifejeződése - tudást, intelligenciát, bölcsességet fejez ki. Több értelemben is használják: női tantrikus istenségekre, akik a Dharmát őrzik és szolgálják, továbbá megvilágosodott női gyakorlókra is alkalmazzák ezt a kifejezést a Gyémánt Úton.

Dharma (szkr) / Csö (tib): Buddha tanításai.

Dharmata (szkr): minden jelenség alapvető természete, a valóság lényegisége.

Dzogcsen (tib) / Maha Ati (szkr) - a Nagy Tökéletesség. A Nyingma vonal legmagasabb szintû tanítása, mely lényegiségében és céljában megfelel a Kagyü átadás Mahamudrájának.

Dzsamgon Kongtrul Lodrö Tháje (1813-1899): XIX. századi kagyü meditációs mester, aki nagy hatással volt a tibeti buddhizmus egészére mûveivel (pl. a Tudás kincsestára), és a Rimé mozgalom egyik fő figurája volt.

 


"E"

Egzisztencializmus: Olyan filozófiai nézet, melynek alaptétele az, hogy a megismerés kiindulópontja az egyéni lét. Minden jelenséget és problémát az elkülönült személyiség szemszögéből vizsgál.

Fekete Kabát (tib. Bernakcsen): A karma kagyü vonal fő Védelmezője.

 


"G"

Gampopa: (1079-1153) Milarépa fő tanítványa, és az első Karmapa tanítója. Már Buddha megjósolta eljövetelét és kimagasló szerepét a Dharma terjesztésében Tibetben. Gampopa a szerzetesi Kagyü átadás forrása.

Gelug: A tibeti buddhizmus négy ága közül a legfiatalabb. A megreformált iskola, melyet Congkapa alapított, és amely különös hangsúlyt helyez az írások tanulmányozására és a szerzetesi hagyományra.

Gompa (tib): meditációra használatos helyiség.

Guru Rinpocse (tib) / Padmaszambhava (szkr): Lótuszszülött. Az - a talán afgán származású - jógi, aki a 8. században a teljes buddhizmust Tibetbe vitte. Guru Rinpocse Amitábha Buddha emanációja. 810-től 55 évet töltött Tibetben. Izgalmas életet élt, számtalan csodát mutatott be és máig nagy tisztelet övezi. Az ő nevéhez fûződik a tibeti buddhizmus Nyingma vonala.

Gyémánt Tudat (tib: Dordzse Szempa, szkr: Vadzsraszattva): Olyan buddhaforma, akiben minden Buddha tisztító ereje egyesül.

 


"H"

Három Fény-meditáció (tib. Lami Naldzsor, szkt. Guru Jóga): Amikor a Buddhán tanítónk formájában meditálunk. Testének, beszédének és tudatának áldását legközvetlenebbül úgy kaphatjuk meg, ha azonosulunk megvilágosodott állapotával. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy az egyben lemásoljuk őt, hanem ugyanabban a félelemnélküli térben nyugszunk.

Hevadzsra (szkr), Tye Dordzse (tib): Hevadzsra egy buddhaforma, aki az érzéki örömeket és formát alakítja örömmé a forma és üresség elválaszthatatlanságának felismerésén keresztül. Egyesülésben táncol partnernőjével, Dagmemával. Marpa fő jidámja volt.

Hinajána (szkr): Kis Út. A hallgatók (szkr: sravakák) és a 'nem-tanító buddhák' (pratyékabuddhák) útja. Itt a saját megszabadulásunk van a középpontban.

 


"J"

Jese Cögyál: Padmaszambhava legfőbb tibeti partnernője és tanítványa. Odaadása és példás gyakorlása révén elérte a legmagasabb megvalósítást. Padmaszambhava számos terma (spirituális kincs: átadások a későbbi generációk számára) elrejtésével bízta meg.

Jidam (tib): a megvilágosodott tudat hatalmas gazdagsága számtalan energia és fény formában fejezi ki magát. A velük való azonosulás meditációban és a hétköznapi életben felébreszti saját buddhatermészetünket.

 


"K"

Kagyü vonal: Jógi átadási vonal. Egyaránt magába foglalja a régi (nyingma) és az új (szarma) tanításokat, melyek Tibetbe kerültek. Mivel kifejezetten gyakorlás orientált, ezért "szóbeli" iskolának nevezik. A hős Marpa hozta Tibetbe 1050 körül, és erejét a tanító-tanítvány közti szoros kapcsolat adja. Marpa fő tanítványa Tibet nagy jógija, Milarépa volt, akit Gampopa követett. Gampopa után 4 fő és 8 kisebb Kagyü Vonal jött létre. Mára a nagyobbak mind a Karma Kagyü Vonalba olvadtak, melynek őszentsége Karmapa a feje, míg a kisebbek közül a Drukpa és a Drikung Kagyünek Bhutánban és Ladakhban van népes követőtábora.

Kája (szkr): buddhatest. A teljes megvilágosodás három aspektusban nyilvánul meg. E három aspektus az Igazság-test (Dharmakája), az Öröm-test (Szambhogakája) és az Együttérzés-test (Nirmanakája).

Kalu Rinpocse (1904-1989): Kelet-Tibetben született Kagyü láma és meditációs mester, aki Karmapa kérésére Nyugaton is tanított.

Kandzsur: Buddha összes tanítása 108 kötetben.

Karma (szkr): Ok és okozat. A külső és belső világunkat a tudatunkban elültetett benyomásoktól függően tapasztaljuk - ezeket pedig mi ültetjük el testi, szóbeli és tudati cselekedeteinkkel.

Karmapa: Tibet első tudatosan újraszületett Lámája, a Karma Kagyü Vonal spirituális vezetője. A Karmapák minden buddha aktivitását testesítik meg - eljövetelüket már a történelmi Buddha Sakjamuni és Guru Rinpocse is megjósolta. Ezidáig 17 inkarnációja ismert, az elsőtől, Düszum Tyenpától a tizenhetedikig, aki a Táje Dorzsde nevet viseli.

Karma Paksi (1204-1283): A kelet-tibeti Csilé Caktóból származó második Karmapa - Karma Paksi - igazi csodagyerek volt. Hatéves korára magától megtanult írni és olvasni. Tízévesen elég volt egyszer látnia egy szöveget ahhoz, hogy megjegyezze. Amikor Közép-Tibetbe tartott, hogy további oktatást kapjon, Pomdragpa Szönam Dordzséval találkozott, akinek egy látomásban megjelent az első Karmapa - Düszum Tyenpa - , aki közölte vele, hogy ez a fiú lesz a következő vonaltartó. Így Karma Paksi megkapta a Kagyü átadást. Rövid időn belül ismertté vált különleges képességei miatt - Tibetben, Kínában és Mongóliában egyaránt voltak tanítványai. A Paksi mongol eredetû szó, mestert jelent - e néven vált a második Karmapa ismertté, miután a mongol császár magas spirituális pozíciót adományozott neki.

Kenpo Csödrak: Kortárs buddhista professzor, a Karmapa Nemzetközi Buddhista Intézet dékánja.

Kis Út (tib. Tek Csung, szkt. Hinajána, mai elnevezése: Theravada): A "hallgatók" (szkr. Sravakák) és a "nem-tanító Buddhák" (szkr. Pratyeka Buddhák) útja. A hangsúly itt saját megszabadulásunkon van.

 


"L"

Laktong (tib), Vipasszana (szkr): meditáció, mely a tudat természetének felismerését célozza. Néha elemző meditációként írják le. A Siné mellett a másik alapvető meditáció, mely a buddhizmus minden ágában megtalálható.

Láma (tib): tanító. A Gyémánt Úton elengedhetetlen, hiszen nélküle nincs kulcs a legmélyebb tanításokhoz.

Lamdre (tib): Út és gyümölcs. Virupa mahasziddha tanításain alapuló meditációs rendszer - a Szakja vonal fő tanítása.

Lodzsong (tib): A tudat képzése. A korai Kadampa vonal mahajána meditációs rendszere, mely Atisha nevéhez fûződik.

 


"M"

Madhjamaka (tib. Uma): A Pradzsnaparamita szutrák Üresség értelmezésén alapuló filozófiai iskola. A Madhjamaka az elfogadás és elvetés túlhaladását mutatja meg, és kihangsúlyozza minden dolog függő keletkezését.

Mahajána (szkr): Nagy Út. Motivációnk és gyakorlásunk a minden lény javára történő megvilágosodásra irányul. Ez az alapja az együttérzés és a személyen túli bölcsesség kifejlesztésének.

Mahakála (tib. Nagpo Csenpo, szó szerint: Nagy Fekete): Minden buddha védelmező ereje.

Mahamudra (szkr) / Csagya Csenpo (tib). A valóság Nagy Pecsétje - Buddha ígérete arra, hogy ez a legmagasabb szintû tanítás. Főleg a Kagyü hagyományban tanítják és tudat közvetlen tapasztalatát hozza. A Mahamudra magába foglalja az alapot, az utat és a célt, így a buddhista tanítások kvintesszenciája.

Mahasziddhák (szkt.): Nagy indiai tantrikus mesterek, akik arról nevezetesek, hogy képesek voltak szellemi erejükön keresztül manipulálni a jelenségvilágot. A legkülönbözőbb életmódokat folytatták, és kifejlesztették azokat az eszközöket, amivel a Dharmát a legkülönbözőbb típusú és hajlamú emberek is hatékonyan gyakorolhatják.

Maitripa (1007-?): Marpa egy tanítója, aki Mahamudra-tanításokat adott át neki. Marpa a fő tanítójától, Naropától is kapott Mahamudra-tanításokat.

Mandala (szkr) / Tyil khor (tib): szó szerint: a közép és ami körülötte van. Egyfelől erőteret jelent - például a megvilágosult erőtér a Buddhák 37 tökéletes tulajdonságából jelenik meg. Másik jelentése az a tökéletes világegyetem, amit a Mandala-felajánlások keretében a Buddháknak odaajándékozunk.

Mantra: Egy buddhaaspektus természetes vibrációja. Ahogy kimondjuk, az adott Buddha jelen lesz. A mantra alapvető része a Gyémánt Út meditációknak.

Marpa (1012-1097): A "Nagy Fordító". Háromszor utazott Indiába, és új erőt hozott a tibeti buddhizmusba. Fő tanítói Naropa és Maitripa voltak. ő volt a Kagyü hagyomány első tibeti vonaltartója és egyben Milarepa tanítója. A Kagyü Vonal világi és jógi átadásait gyakran nevezik Marpa Kagyünek.

Materializmus: Anyagelvûség. Olyan filozófiai nézet, mely szerint az anyag öröktől fogva van, minden, ami van: anyagi; minden, ami történik: az anyag módosulása.

Megszabadító (szkt. Tara): Fehér Megszabadító (tib. Dölkar), Zöld Megszabadító (tib. Dölma): Minden buddha együttérzésének női megtestesülése. A különböző veszélyektől, félelmektől és fájdalmaktól véd meg, és segít abban, hogy társra leljünk.

Megszabadulás (szkt. Abhimukti): A tudat ürességét felismerve, elérjük a létforgatagtól való megszabadulást. Megszabadulunk minden zavaró érzelemtől. Azonban ez még nem a teljes megvilágosodás állapota, mivel még nincs teljes megértésünk arról, "ahogy a dolgok vannak".

Megszabadulás Ékköve: Gampopa fő filozófiai mûve. A Nagy Út látásmódját és magát az utat fejti ki. Kitûnő bevezetést nyújt az alapvető tanításokba.

Megvilágosult Tudat (tib. Csang Csub Szem, szkt. Bodhicsitta): Két aspektusa van: a relatív azt jelenti, hogy a hat Megszabadító Cselekedeten keresztül minden lény javára válunk. Az abszolút a gondolatoktól és habozástól mentes spontán és erőfeszítés nélküli tevékenység. Az alanyt, tárgyat és cselekedetet egyazon teljességként tapasztalva ez az intuitív állapot automatikussá válik.

Meitripa: Marpa tanítóinak egyike, akitől a Mahamudra átadást kapta (Marpa egyébként fo tanítójától, Naropától is kapott Mahamudra tanításokat).

Menedék: olyan értékek, melyekben bízhatunk. Menedéket veszünk a Buddhában, mint célban, a Dharmában - a tanításokban - mint az útban, és a Szanghában - a gyakorlókban - mint barátainkban az úton. Ezeket a Három Drágakőnek nevezik. A Gyémánt Úton továbbá menedéket veszünk a Három Gyökérben: a Lámában, a Jidamokban és a Védelmezőkben. ők az áldás, az inspiráció és a védelem forrásai az úton.

 


"N"

Nagardzsuna: Az első században élt híres indiai mester, a Madjamika filozófiai iskola alapítója.

Nagy Út (szkr. Mahajána): Az út, melynél motivációnk és gyakorlásunk a minden lény javára történő megvilágosodásra irányul. Ez az alapja az együttérzés és a személyen túli bölcsesség kifejlesztésének.

Naropa (1016-1100): Indiai Mahasziddha, aki a Nalanda Egyetemen volt professzor. Tilopa tanítványa és Marpa tanítója.

Naropa Hat Jógája: A Kagyü Vonal rendkívül hatékony módszerei ezek. Céljuk, hogy a tudat természetét annak energia-aspektusán keresztül ismerjük fel. A következő gyakorlatokat foglalják magukba: Belső Hő, Tiszta Fény, Álom, Illuzórikus Test, Köztesállapot, Tudatosság Átvitele.

Ngöndro (tib): előkészítő gyakorlatok. Négy általános és négy különleges van. Először ki kell alakítanunk egy alapos motivációt úgy, hogy négy alapvető tényt értünk meg életünkkel kapcsolatban: jelenlegi létünk ritkaságát és értékességét - azt, hogy a megszabadulás és megvilágosodás elérésére használhatjuk. Aztán a mulandóságot - azt, hogy most kell használnunk. A karmát, azaz az ok és okozatot - azt, hogy mi magunk formáljuk életünket. Végül pedig azt, hogy a megvilágosodás az egyetlen tartós öröm. A különleges gyakorlatok négy, számtalan ismétlést tartalmazó gyakorlatsorból állnak, melyek rengeteg jó benyomást ültetnek el tudatalattinkban. Ezek mélyen dolgoznak tudatunkban, egyre növekvő örömöt adnak, és eltávolítják a jövőbeli szenvedés okait. A Ngöndro az alapja annak, hogy tudatunk természetét energiaként és tudatosságként egyaránt felismerjük. A négy különleges gyakorlat a Leborulások, a Gyémánt Tudat-meditáció, a Mandala felajánlások és a Tanítón való meditáció (Guru Jóga).

Nihilizmus: A lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát, az ok-okozati összefüggés tagadását valló nézet.

Nirvana (szkt.): A szenvedésen való túljutás, a létforgatagban való újraszületés kényszerének megszüntetése.

Nyungne (tib): böjtöléssel egybekötött gyakorlat, mely során ezerkarú Szerető Szemeken meditálunk.

 


"P"

Phova (tib): A Tudatos Halál meditációja. Célja, hogy a tudatot a halál pillanatában egy buddha 'Tisztaföldjére' jutassuk.

Pradzsnaparamita (szkr): a tökélyre fejlesztett bölcsesség. A Nagy Út azon szutrái, melyek kifejtik az ürességet. A leghíresebbek a Gyémánt Szutra és a Szív Szutra. Továbbá egy női buddha neve, aki a tökéletes bölcsességet testesíti meg.

Pudzsa: Tibetiül énekelt meditáció - egy invokáció szertartásos felajánlásokkal.

 


"R"

Repa (tib.): Olyan megvalósító (jógi), aki mindössze egy pamutruhát visel (pl. Milarepa).

Rinpocse: tiszteletteljes megszólítás, a magasrangú lámákat illetik vele. Jelentése: értékes.

 


"S/SZ"

Samarpa: A 2. Karmapa azt a jóslatot tette, hogy a Karmapák a jövőben két nirmanakája formában fognak megjelenni. Samarpa Karmapa két nirmanakája formájának egyike, így a Karmapa után a Karma Kagyü Vonal második legfontosabb tanítója.

Siné (tib), Samata (szkr): A tudat lenyugtatására szolgáló meditáció. Egyike annak a két alapvető meditációnak, mely mindegyik buddhista hagyományban fellelhető.

Szakja: A három nem megreformált iskola egyike. A szakjáknál megtalálható a tulku-vonal, de öröklődés útján is tovább adódik a hagyomány. A szakja iskolának számos nagyon fontos filozófiai magyarázatokat köszönhetünk.

Szamadhi (szkr): meditatív összpontosítás.

Szamszára (szkr): létforgatag - az újraszületések kezdet és vég nélküli körforgása.

Szanga (szkr): azok közössége, akik a Dharmát - azaz a buddhista tanításokat - gyakorolják.

Szaraha: A 'Nagy Brahmin'. Indiai mahasziddha, a Mahamudra vonal mestere.

Szerető Szemek (tib. Csenrézig, szkt. Avalokitesvara, szó szerint: akinek a szemei mindenkit látnak): Minden Buddha szeretete és együttérzése.

Sziddha (szkr): olyan gyakorló, aki spirituális megvalósításra tett szert és természetfeletti erővel bír.

Sztúpa (szkr) / Csörten (tib): a tökéletes megvilágosodás fizikai reprezentációja. Az összes érzelem és elem transzformációját mutatja az öt megvilágosodott bölcsességgé és az öt Buddha családdá. Szimmetrikus formája általában ereklyéket, mantrákat, stb. rejt magában.

Szutra: Szutra alatt azokat a tanításokat értjük, amit Buddha Sakjamuni adott, vagy neki tulajdonítanak. Rengeteg van belőlük, és különböző kategóriákba csoportosítják őket. Vannak Hinajána szutrák (Páli Kánon) és Mahajána szutrák (Pradzsnaparamita, stb.)

 


"T"

Tantra: A Gyémánt Út gyökérírásai. Ezeket Buddha Sakjamuninak tulajdonítják, és számos formájuk van. Leírják a buddhaaspektusok erőtereit (mandala) és az ezekkel kapcsolatos gyakorlatokat. A Tantra szó szerint fonalat jelent.

Tendzsur: Buddha tanításaihoz fûződő magyarázatok, melyeket indiai mesterek írtak (254 kötet).

Tilopa (988-1069): Indiai mahasziddha. Egybegyûjtötte a Gyémánt Út teljes átadásait, majd átadta ezeket fő tanítványának, Naropának - így őt tekinthetjük a Kagyü Vonal "alapítójának".

Tisztaföld: A Tisztaföldeket megvilágosodott Buddhák jelenítik meg. Ezek nem földrajzilag behatárolható helyek, hanem a tudat terei. Emberi lényként is - itt és most - tapasztalhatjuk őket a meditáción keresztül. Azok számára, akik még nem érték el a megszabadulást, a Nagy Öröm birodalmát jelenti - a Határtalan Fény Buddhájának Tisztaföldjét. A tudatosság eme szintjét elérhetjük bizonyos meditációkat gyakorolva és erős kívánságokat téve.

Transzcendens: a tapasztalati világon túlmutató, értelemmel fel nem fogható, a megismerés határain túli.

Tulku (szkt. Nirmanakája): Az együttérzés állapota. Olyan lény, aki tudatosan születik újra minden lény javára - olyan erővel rendelkezik, mellyel kibontakoztatja képességeiket. Emlékezhet előző életeire, de az is lehet, hogy nem. A szó "illúziótestet" jelent, olyan formát, melyet használunk, de nem függünk tőle.

A tulkuk legjobb példái a különbözo Karmapák. Többféle tulkut különböztetünk meg:

- Csöki Tulku: például Buddha Sakjamuni

- Tyeva Tulku: különböző tanítók és olyanok, akik másoknak a legjobbat akarják - ilyenek például a különböző Karmapa-inkarnációk

- Szovo Tulku: például szövegek vagy szobrok - olyan dolgok, melyet valaki készített

- Ngagcog Tulku: olyan dolgok, melyek a Buddhák kívánságaiból kifolyólag jelennek meg, például egy folyón átívelő híd.

Tulku-rendszer: a tibeti buddhizmus tipikus jellemzője; e "rendszer" keretében fölkutatják az egyes tulkukat (tudatosan újraszületett lények), hogy azok betölthessék előző életekben elfoglalt pozíciójukat a vallási hierarchiában.

Tumo: Naropa Hat Tanításának egyike, a Belső Hő gyakorlata.

 


"V"

Vadzsra (szkr) / Dordzse (tib): Az, ami mindent képes átvágni. Szó szerinti fordításban "mennydörgés" vagy "gyémánt". A vadzsra egyben egy Gyémánt Úton használt rituális tárgy is, ami az eszközöket szimbolizálja. Általában együtt használják a csengővel, mivel az eszközök és a bölcsesség (ezt szimbolizálja a csengő) elválaszthatatlan.

Vadzsrajána (szkr) / Gyémánt Út: A Nagy Út motivációján és filozófiáján alapuló eszközök, melyek gyors átalakulást hoznak. Csak azzal az eltökéltséggel párosulva gyakorolható, hogy mindent tiszta szinten lássunk.

Vadzsrajogini (szkr), Dordzse Naldzsorma (tib): vörös táncoló női forma, aki fiatal, gyönyörû és emberi csontdíszeket visel. A nemtudást és vágyat alakítja át.

Védelmezők: Három fajtába sorolhatók: Egyfelől vannak azok a megvilágosulatlan energiamezők, akik hisznek az Énben - ezek a Dzsigtenpák. őket jobb elkerülni, mivel nehéz "esetek" lehetnek. Az olyan jógik, mint Guru Rinpocse vagy a Karmapák, irányítása alatt Damcigpákká válnak, hiszen az ígéret köti őket, hogy nem bántják a lényeket. Gyakran kissé "furcsán" néznek ki, és fokozatosan Bodhiszattvává válnak, egy függőleges bölcsességszemre téve szert a homlokukon. A legfontosabb Védelmezők a Buddhák közvetlen kisugárzásai: a férfi Mahakálák és a női Mahakálik. ők külsőre harmonikusak, és mindig legalább a 8. bodhiszattva-szinten állnak. Miután buddhista Menedéket vettünk, ők biztosítják, hogy a gyakorlónak minden tapasztalat egy lépéssé váljék a megvilágosodás felé vezető úton.

 

Говорю тебе, о великий Чиун, ни один из нас не дождется внука!

Теоретически демоны представляли собой вполне автономные создания, подчинявшиеся только своему внутреннему импульсу творить зло.

Очень приятно познакомиться, произнесла Ким и одарила Чиуна одной из тех мегаваттных улыбок, что буквально заставляли таять сердца кинозрителей во всем мире.

Зрелище пронизывало такое ощущение силы и могущества, что вызвало во мне благоговение.

Нельзя судить по внешнему виду.

Разглядел нож в чехле "Андрей Вознесенский Я тебя никогда не забуду" из перьев, висевший на поясе, рванулся вперед, схватил мальчика за ноги, дернул, повалил на землю.

NyomtatásE-mail